1. Sao chép liên kết

Đầu tiên sao chép liên kết của video mà bạn muốn tải xuống, để tìm URL chỉ cần nhấp vào 3 dấu chấm và tìm nút chia sẻ hoặc nhấp vào nút Sao chép URL

2. Dán liên kết

Dán liên kết ở trên vào công cụ tải xuống video, sau đó nhấp vào nút tải xuống

3. Chọn Chất lượng Video

Chọn chất lượng video mà bạn muốn tải xuống và đợi trong 5 giây, quá trình tải xuống của bạn sẽ tự động bắt đầu.


Thử các công cụ khác

Chia sẻ nó với bạn bè của bạn